fbpx
Back

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Σε έναν διαρκώς εξελισσόμενο κόσμο οφείλουμε να εφοδιάζουμε τα παιδιά μας με τις απαραίτητες γνώσειςικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τα βοηθήσουν να ανταποκριθούν με επάρκεια στη νέα πραγματικότητα.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής αφορά παιδιά προσχολικής ηλικίας και μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.

Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πρόγραμμα δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, του δημοτικού και του γυμνασίου να κάνουν μαζί μας τα πρώτα τους βήματα στη δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Με την κατάλληλη καθοδήγηση στην αρχή και αυτενεργώντας στη συνέχεια, οι μαθητές μυούνται στον προγραμματισμό και δημιουργούν δικά τους μοντέλα.

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική αποτελεί ένα μαθησιακό περιβάλλον που στηρίζεται στη δημιουργία ρομποτικών κατασκευών και αξιοποιεί ηλεκτρονικά εξαρτήματα, όπως κινητήρες και αισθητήρες.  Τέτοιες κατασκευές αποτελούν βάση για την ανάπτυξη και ενίσχυση μιας σειράς δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε παιδιά και εφήβους.

Έτσι,  βιωματικά εξοικειώνονται με διάφορες έννοιες του προγραμματισμού και αποκτούν την ικανότητα να φτιάχνουν τα δικά τους projects-παιχνίδια-κατασκευές.

Η στατική μάθηση πλέον είναι εν πολλοίς αδιάφορη για τα παιδιά.  Μέσα από μια διαδικασία μαθητοκεντρικής προσέγγισης η επιστήμη μπορεί και πρέπει να δοθεί στο μαθητή με τρόπο δημιουργικό.  Με την εκπαιδευτική ρομποτική τα παιδιά διερευνούν, μαθαίνουν, εμβαθύνουν και εξασκούνται πρακτικά σε έννοιες επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών.

Είναι προφανές λοιπόν ότι ο μαθητής έρχεται σε  επαφή τόσο με τον  προγραμματισμό όσο και με την τεχνολογία.  Εκτός όμως από τις Ψηφιακές δεξιότητες, τα παιδιά κατακτούν και ισχυροποιούν πολλές άλλες σημαντικές ικανότητες.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική εξοπλίζει τα παιδιά με σύγχρονες κοινωνικές, επιστημονικές και τεχνολογικές δεξιότητες. Ο μαθητής:

 • Μαθαίνει να συνεργάζεται και να συνυπάρχει αρμονικά με άλλα παιδιά σε ομάδες.
 • Αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχει η προσήλωση σε έναν στόχο προκειμένου να επιλυθεί ένα πρόβλημα που του έχει ανατεθεί.
 • Μαθαίνει να σέβεται τη διαφορετική άποψη και να αποδέχεται την πιθανότητα λάθους εκ μέρους του. Αυτό το τελευταίο πρέπει να αξιοποιείται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς μελλοντικά απαλλάσσει το μαθητή από το άγχος της αποτυχίας.
 • Κατανοεί πως κάθε πρόβλημα προκειμένου να επιλυθεί απαιτεί κατανόηση, δομή και μεθοδολογία.
 • Προτείνει λύσεις, δίνει οδηγίες και διαιρεί το πρόβλημα σε μικρότερα μέρη για την καλύτερη επίλυσή του.
 • Διαχειρίζεται και αξιοποιεί δημιουργικά τις πληροφορίες για την επίτευξη του  στόχου, μέσα από την ανάλυση του προβλήματος και την έρευνα.
 • Αντιλαμβάνεται ότι για την επίλυση ενός προβλήματος δεν υπάρχει μία λύση, γεγονός που προάγει την φαντασία και την δημιουργικότητά του

STEM – ΣΤΟΧΟΙ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αξιοποιώντας την εκπαίδευση STEM(Science = Επιστήμη, Technology = Τεχνολογία, Engineering = Mηχανική, Mathematics = Μαθηματικά)

Οι μαθητές:

 • Καλλιεργούν την  αναλυτική και συνθετική τους σκέψη, τη δημιουργικότητά τους και την κριτική τους σκέψη
 • Εισάγονται στη διαδικασία της διερευνητικής μάθησης
 • Αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας
 • Μαθαίνουν και εφαρμόζουν πρακτικά έννοιες της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών
 • Εισάγονται στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων
 • Αποκτούν κίνητρα μάθησης
 • Κατακτούν ψηφιακές δεξιότητες

Αρχικά οι μαθητές με τη χρήση αισθητήρων, επεξεργαστών, κινητήρων, δομικών στοιχείων και όλου του κατάλληλου υλικού φτιάχνουν το δικό τους ρομπότ.

Στη συνέχεια με ειδικά διαμορφωμένο – κατάλληλο λογισμικό μαθαίνουν πώς να δημιουργούν κατασκευές (γλώσσα προγραμματισμού), στις οποίες να δίνουν κίνηση με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, αναπτύσσοντας δεξιότητες προγραμματισμού(engineering) και επίλυσης προβλημάτων (problem solving).

Κατά συνέπεια, μέσω των μαθημάτων  της ρομποτικής τα παιδιά προετοιμάζονται για επαγγέλματα τους μέλλοντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Το παιδί κατανοεί έννοιες των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών, της μηχανικής και της τεχνολογίας και πώς αυτές βρίσκουν πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητα:

Συγκεκριμένα, μέσω της ρομποτικής οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα υιοθετώντας το ρόλο του επιστήμονα να μελετήσουν και κυρίως να κατανοήσουν έννοιες όπως η κίνηση, η τριβή ή η μεταφορά ενέργειας.

 • Για παράδειγμα, είναι δυνατόν ο μαθητής για να μελετήσει την έννοια της ταχύτητας να προχωρήσει στην κατασκευή, με τουβλάκια LEGO, ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου και με πειραματισμό να διαπιστώσει ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αύξηση ή μείωση της ταχύτητάς του κάθε φορά.  **Αυτό θα το καταφέρει εφόσον μέσω της ρομποτικής έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τις συνθήκες κίνησης του οχήματος, δίνοντας διαφορετικές εντολές στο πρόγραμμα.
 • Σε άλλη περίπτωση μπορεί να γίνει κατανοητή η έννοια της απόστασης που διανύει ένα όχημα καθώς και των παραμέτρων από τις οποίες αυτή επηρεάζεται.  Οι παράμετροι αυτές, οι οποίες και θα μελετηθούν, είναι η ισχύς και η διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα.  Έτσι, οι μαθητές θα μπορέσουν να μελετήσουν το συνδυασμό των γραναζιών που μεταφέρουν την κίνηση του κινητήρα στους τροχούς του οχήματος, που οι ίδιοι θα έχουν κατασκευάσει.  **Παράλληλα θα μελετήσουν τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η απόσταση που θα διανύσει ένα όχημα σε συγκεκριμένο χρόνο.

Συμπερασματικά, μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής, αποδεικνύεται η πρακτική εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης. Ό,τι μαθαίνει το παιδί στο σχολείο αποκτά πρακτική χρησιμότητα, αφού πρόκειται για γνώσεις σχετικές με το  μέλλον του.  Με τον τρόπο αυτό διεγείρεται το ενδιαφέρον για μάθηση και εμβάθυνση των γνώσεων.